ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ชุด กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เล่ม 7 เจ้าฟ้านักเทคโนโลยี

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือชุด สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นี้ ได้รวบรวมและเรียบเรียงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ด้วยภาษาที่กระชับ อ่านเข้าใจง่าย พร้อมด้วยคำแปลภาษาอังกฤษที่ถูกต้องครบถ้วนโดยทีมอาจารย์จุฬาฯ และพระบรมฉายาลักษณ์อันหาชมได้ยาก ทั้งชุดมี 8 เล่ม ประกอบด้วย
1. เจ้าฟ้าสิรินธร         2. เจ้าฟ้านักอ่าน        3. เจ้าฟ้านักการศึกษา        4. เจ้าฟ้าวิศิษฏศิลปิน
5. เจ้าฟ้านักพัฒนา      6. เจ้าฟ้าปิยมิตร       7. เจ้าฟ้านักเทคโนโลยี        8. เจ้าฟ้าผู้สืบสาน