ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ผจญภัยตามรอยพระพุทธเจ้า ๑๔ (พระเจ้า ๕๐๐ ชาติ)

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

การ์ตูนความรู้ที่บอกเล่าพระประวัติขององค์พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า บุคคลที่เป็นบรมครูของโลก ตลอดห้าร้อยกว่าพระชาติของที่ผ่านมา ทรงเป็นหลายสิ่งหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์ เป็นมนุษย์ เป็นเดรัจฉาน แต่สิ่งที่พระองค์มีอยู่ตลอดก็คือคุณธรรม ความดี และสติปัญญาในทุกภพทุกชาติของพระองค์ ท่านกตัญญูอย่างไร ท่านมีวิริยะอย่างไร ท่านเมตตาอย่างไร ท่านอดท่านทนอย่างไร จึงได้เป็นคนที่โลกจดจำ ติดตามพร้อมกันได้แล้วในเล่ม