ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ผจญภัยตามรอยพระพุทธเจ้า ๒๖ (พระเจ้า ๕๐๐ ชาติ)

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

การเผยแผ่พระพุทธศาสนานิทานชาดกในเล่มนี้จะเน้นไปที่เรื่องของการประพฤติตนของผู้คนในแบบต่างๆ ซึ่งเป็นการ์ตูนให้ความรู้เหมาะสำหรับเด็กๆ ก่อนเปิดเทอม เนื้อหาส่วนใหญ่สอนให้เป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ และกล้านำไปในทางที่ถูกต้อง เมื่อเจ้าสุนัขจิ้งจอกหลอกล่อพวกหนูๆ ด้วยวิธีต่างๆ มันดูมีพิรุธอยู่นะ เอาละ! พวกหนูๆ จะหลงกลสุนัขจิ้งจอกหรือไม่ และผลจะออกมาเช่นไร พวกเรารีบติดตามไปดูกันเถอะ!