ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: Situational Dialogue บทสนทนาในชีวิตประจำวัน

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

รวม 80+ กลุ่มคำ ของบทสนทนาในชีวิตประจำวัน
หัวข้อต่าง ๆ ในหนังสือมีดังต่อไปนี้
1. Greetings and Goodbyes (การกล่าวคำทักทายและการกล่าวคำลา)
2. Congratulations and Thank you (การกล่าวแสดงความยินดีและการกล่าวขอบคุณ)
3. Apology and Forgiveness (การกล่าวคำขอโทษและการกล่าวคำให้อภัย)
4. Offering help and Asking a favor (การเสนอให้ความช่วยเหลือและการขอความอนุเคราะห์)
5. Asking and giving directions (การถามและบอกทิศทาง)