ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: สอบครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาพิเศษ

หมวดหลัก: คู่มือเตรียมสอบ

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาพิเศษ อธิบายเนื้อหาแบบเจาะลึก กระชับ เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกประเด็นที่ออกสอบ เรียบเรียงเนื้อหาโดย "อภิชาติ บัวจรูญ" ครูการศึกษาพิเศษผู้มีประสบการณ์อย่างแท้จริง พร้อมแนวข้อสอบจากข้อสอบจริงปี 2560 และการสอบครั้งที่ 1 ปี 2561 ทั้งที่สอบในสังกัด สศศ. กทม. และ สพฐ. ไว้ให้ผู้อ่านสามารถจับทางข้อสอบได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีแนวทางและเทคนิคในการเตรียมตัวสอบให้ได้บรรจุไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้อ่านให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2024-02-23 00:13