ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: คิดได้ ขายเป็น : บนโลกออนไลน์

ผู้แต่ง: สิทธิเดช ลีมัคเดช

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

 หนังสือเล่มนี้ เป็นกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริง โดยผู้เขียนนำเรื่องราวการดำเนินธุรกิจโดยใช้อินเทอร์เน็ต อีคอมเมิร์ซมาเป็นเครื่องมือในการให้บริการกับลูกค้า ผู้อ่านจะได้รับความรู้และเห็นภาพการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีในเชิงรูปธรรมมากขึ้น ด้วยภาษาเขียนที่ง่ายในเชิงเรื่องเล่าของเพื่อนสนิท นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างการดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายปลาทู กล้วยตาก การประมูลออนไลน์ การพัฒนาสินค้า บรรจุภัณฑ์ รวมถึงเคล็ดลับการพัฒนาความรู้และความจำ ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ