ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: เรียน-เล่น-เป็นง่าย ประกอบคอมฯ ด้วยตนเอง

ผู้แต่ง: สัญญา มีโพธิ์

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

เนื้อหาภายในเล่มจะเน้นในเรื่องของการประกอบคอมขึ้นมาใช้งานเองเป็นหลัก โดยจะแนะนำให้รู้จักกับคอมพิวเตอร์ การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ การเลือกซื้อหาอุปกรณ์เพื่อมาประกอบคอมพิวเตอร์ จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนของการประกอบคอมพิวเตอร์ การเซ็ตระบบ การแบ่งฮาร์ดดิสก์ การลงโปรแกรม Windows การติดตั้งไดรเวอร์ต่างๆ และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งสามารถนำไปใช้งานได้ทันที