ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: จับความคิดให้ได้ไล่กระแสการตลาดให้ทัน

ผู้แต่ง: สิทธิชัย ฝรั่งทอง

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

เป็นหนังสือที่เสนอมุมมองและข้อคิดการตลาดยุคใหม่ ที่สนับสนุนกลยุทธ์มุ่งลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวและวางกลยุทธ์ที่จะต่อสู้กับคู่แข่งขัน รวมทั้งต้องผลิตสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความรู้และเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น ถือเป็นคู่มือเพื่อการต่อยอดองค์ความรู้เดิม และก้าวสู่ความเป็นเลิศในยุคเปิดเสรีทางการค้าได้ดีที่เดียว