ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: โหราศาสตร์ปริวรรต ฉบับเรียนรู้ด้วยตนเอง พิมพ์ครั้งที่ ๔

ผู้แต่ง: กานธนิกา ชุณหะวัต / ทิวา บุญญาปฏิภา / รตี พร้อมพรชัย.

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: พยากรณ์-โหราศาสตร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

สำนักพิมพ์  :  Feel good  ราคาปก  :  225  บาท 
“โหราศาสตร์ปริวรรต ฉบับเรียนรู้ด้วยตนเอง” เล่มนี้เป็นคู่มือสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนโหราศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างเข้าใจยาก
แต่หนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนทัศนคติของผู้อ่านและใครอีกหลายๆ คนให้กลับมาชอบใน “โหราศาสตร์” อย่าง “เข้าใจ เข้าถึง” ในศาสตร์นี้
การเรียนโหราศาสตร์ต้องใช้ความเข้าใจเป็นที่ตั้ง และถ้ามีคู่มือดีๆ สักเล่ม ในการเป็นแนวทางประกอบการเรียนให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นการดี
สำหรับตัวผู้เรียนเอง ซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะบอกวิธีการศึกษาอย่างครบองค์ประกอบ อาทิ ความหมายของดาว ธาตุ เรือน และราศี, ดวงมาตรฐาน,
ดวงพินทุบาทว์, การผูกดวง, การอ่านพื้นดวง, จันทรวินิจฉัย, การอ่านดาวจร, การจับยามสามตา เป็นต้น พร้อมตัวอย่างคำอธิบายอย่างละเอียด
เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้อ่าน ในการศึกษาที่เห็นผลได้จริง ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษา“โหราศาสตร์”
และ สามารถนำไปใช้ได้กับตนเอง ตลอดจนประกอบอาชีพหมอดูได้ในอนาคต 
ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com