ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: หยั่งรู้ใจคนในทุกสถานการณ์

ผู้แต่ง: Mr.Speaker

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: บริหารการตลาด

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

สำนักพิมพ์  :  เซเว่นดี บุ๊ค  ราคาปก  :  195  บาท 
องค์กรหลายๆ แห่งที่มุ่งไปที่ตัวงานโดยมองว่าคนหรือบุคลากรนั้น เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่จะทำให้งานบรรลุผลได้
จริงอยู่ที่คนเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะทำ ให้งานนั้นบรรลุผลแต่หากผู้บริหารไม่รู้จักคนที่ตนเองปกครองดูแลอยู่
และใช้งานพวกเขาโดยไม่ใส่ใจและเอาใจเข้าแลกคนเหล่านั้นก็จะทำ งานให้คุณโดยมองว่าเขาจะได้รับค่าจ้างตอบแทนกลับไปเท่านั้น
แต่หากคุณบริหารเขาอย่างเข้าใจอ่านใจผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนรู้วิธีการสั่งงานสำ หรับแต่ละคนที่มีพฤติกรรมแตกต่างกัน
เมื่อคุณได้ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน คุณจะสามารถครองใจลูกน้องได้ใจเพื่อนร่วมงาน และเป็นที่รักของผู้บังคับบัญชา 
ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com