ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: เปลี่ยนชื่อให้ปัง ตั้งชื่อให้รวย คู่มือเสริมสิริมงคล ตามหลักทักษาพยากรณ์

ผู้แต่ง: ส.ศิวโรจน์

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: พยากรณ์-โหราศาสตร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

สำนักพิมพ์  :  เพชรประกาย  ราคาปก  :  295  บาท 
ชื่อเปรียบได้ดั่งตัวแทนของคนคนนั้้น บางครั้้งคนอื่นอาจจะได้ยิน ชื่่อของเรา หรือรู้จักชื่อของเราก่อนจะเห็นหน้าค่าตากันด้วยซํ้า
หากชื่อเป็นสิริมงคล ก็ย่อมเกื้อหนุนให้เจ้าของชื่อมีความเจริญรุ่งเรือง และในทางตรงกันข้าม หากชื่อไม่เป็นมงคลแก่ตัว
ก็ย่อมจะฉุดรั้งให้ตกต่ำได้เช่นกัน การตั้งชื่อตามหลักโหราศาสตร์ไทยมีใช้อยู่ด้วยกันหลายตำรา แต่ที่นิยมกันมากคือ “ภูมิทักษา”
เพราะเข้าใจง่ายและมีความซับซ้อนน้อยกว่าหลักโหราศาสตร์อื่นๆ เพียงแค่รู้ว่าอักษรกาลกิณีของแต่ละวันมีอะไรบ้างก็ให้เลี่ยงเสีย
ท่านก็จะได้ชื่อมงคลตามหลักภูมิทักษาไม่ยาก แต่หากใช้เพียงแค่ภูมิทักษา ความเป็นมงคลของชื่่อก็เพียงช่วยเสริมและแก้ไขในภูมิต่างๆ
เพื่่อให้ได้ชื่ออันมีความเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุด “เปลี่่ยนชื่่อให้ปัง ตั้งชื่่อให้รวย คู่มือเสริมสิริมงคล ตามหลักทักษาพยากรณ์”
จึงใช้โหราศาสตร์ไทยสองแขนงมาเชื่่อมโยงกัน นั่นคือ ภูมิทักษา และเลขศาสตร์ เพื่อคัดเลือกชื่อที่เป็นมงคลมาเป็นตัวเลือกให้แก่ท่าน
รวมถึงยังมีเลขนำโชคของแต่ละวัน เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ท่านมากที่สุด เพราะในบางครั้งชื่ออาจจะเป็นมงคลอยู่แล้ว
หากแต่เกื้อหนุนได้ไม่ครบทุกด้าน เลขนำโชคก็จะช่วยเสริมและแก้ไขให้เกิดความเป็นสิริมงคลได้ในทุกๆวัน
“เปลี่่นชื่่อให้ปังชื่อให้รวย คู่มือเสริมสิริมงคล ตามหลัก ทักษาพยากรณ์” จะช่วยให้ชื่อของท่านเป็นมงคลแก่ตัว เสริมทั้งในเรื่องโชคลาภ ความเป็นอยู่
และหน้าที่่การงานให้เจริญรุ่งเรือง 
ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com