ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: พระเจ้าตากบรรลุพระอรหันต์ ณ เขาขุนพนม นครศรีธรรมราช รอยพระพุทธบาทจำลองเป็นคำตอบสุดท้าย

ผู้แต่ง: ยืนหยัด ใจสมุทร

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

สำนักพิมพ์  :  สยามความรู้  ราคาปก  :  245  บาท 
หนังสือเล่มนี้จึงมีเนื้อหาสาระที่แตกต่างไปจากเล่มก่อนตามสมควร ส่วนหนึ่งเป็นข้อแก้ต่างให้แก่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ซึ่งถูกประวัติศาสตร์ใส่ร้ายอย่างจงใจบ้างไม่จงใจบ้าง ยิ่งได้มารู้ว่าแท้จริงแล้ว พระเจ้าตากไม่ถูกประหาร แต่ได้เสด็จนฤพานอย่างพระอรหันต์
ณ เขาขุนพนม นครศรีธรรมราช ก็ยิ่งเข้าใจว่า เหตุใดประวัติศาสตร์จึงต้องใส่ร้ายพระองค์ย้อนหลัง ด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความอันไม่เป็นความจริง
ลงในพระราชพงศาวดาร เพราะเมื่อประหารชีวิตไม่ได้ ก็ต้องประหารพระเกียรติยศ แม้ว่าผลที่ปรากฏในปัจจุบันก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า
พระเจ้าตากยังสถิตในหัวใจของชาวไทยไม่มีวันลืมเลือนพระองค์จึงไม่เคยสวรรคตไปจากหัวใจคนไทย นับแต่วันที่ ๗ เมษายนพ.ศ. ๒๓๒๕
ซึ่งประวัติศาสตร์ได้ประหารชีวิตพระองค์ที่หน้าป้อมวิไชยประสิทธิ์ และนำพระบรมศพไปฝังที่วัดบางยี่เรือใต้ เมื่อขุดพระบรมศพมาทำการฌาปนกิจในภายหลัง
คนก็ร้องไห้กันระงมจนถูกโบยหลังไปตามๆ กันอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมพยายามทำความเข้าใจกับผู้อ่าน คือ การที่พระเจ้าตากทรงใฝ่
ในพระสัมโพธิญาณมากกว่าราชสมบัติ จนบางคนเชื่อว่าพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์มาเกิด ซึ่งประวัติศาสตร์ได้ใส่ร้ายพระองค์จนถึงขนาดสัญญาวิปลาส
แต่ในความเป็นจริงนั้น พระองค์ไม่วางตนดังกษัตริย์พระองค์อื่น เช่น ทรงสอนหลักกัมมัฏฐานให้แก่พระภิกษุสายวิปัสสนาธุระ เป็นต้น
จึงเป็นการง่ายที่ประวัติศาสตร์จะใส่ร้ายพระองค์อันที่จริง ผมมีความเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงบรรลุโสดาบันเช่นพระเจ้าพิมพิสาร และทรงสมาทานอุโบสถศีล
พระองค์จึงไม่ทรงนำทัพไปออกรบอีกต่อไป ก็ถูกใส่ร้ายอีกเช่นกัน เรื่องเหล่านี้อาจดูสับสนไปบ้าง แต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจ
เนื่องจากได้ทราบผลสุดท้ายแล้วว่าพระองค์ไม่ได้ถูกประหารชีวิต ประวัติศาสตร์จึงต้องทำทุกวิถีทางที่จะทำให้พระองค์เป็นผู้ร้าย
และตกเป็นจำเลยในหลายข้อหาซึ่งไม่ได้ทรงกระทำ 
ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com