ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: คู่มือดูแลระบบ Network ฉบับมืออาชีพ

ผู้แต่ง: สมเกียรติ รุ่งเรืองลดา

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

เสนอเนื้อหาที่จำเป็นในการดูแล หรือเรียนรู้ระบบเครือข่ายสมัยใหม่ภายในองค์กร ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ เหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายทั้งมือใหม่ และมืออาชีพ เช่น บทบาทและหน้าที่ของผู้ดูแลระบบเครือข่าย, ความรู้พื้นฐานทางด้านระบบเครือข่าย, ระบบความปลอดภัยสำหรับเครือข่าย และเทคโนโลยีของระบบเครือข่ายสมัยใหม่ อัพเดทความรู้ใหม่ๆ ทางด้านระบบเครือข่าย เช่น Intrution Dectection/Prevention, Gigabit Ethernet, การสื่อสารผ่านสายไฟเบอร์ออปติค, Next Generation Firewall, Unified Threat management, Application Layer Filtering, SSL VPN, และ MPLS เป็นต้น ละเอียด ครบถ้วน เข้าใจง่าย เสริมด้วยภาคปฎิบัติ วิธีการเซ็ตระบบ Snort Intrusion Detection และ ISA Server 2006