ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: จิตเป็นนาย ๘๔ เคล็ดลับคลายกรรมด้วยธรรมะ

ผู้แต่ง: พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

คำสอนของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุที่รวบรวมไว้เพื่อเตือนสติ และ
ขจัดความทุกข์ที่เกิดจากจิตใจของท่านผู้อ่านได้ด้วยการปฏิบัติ 5
ประการ คือ ตักเตือน พิจารณาตนเอง แก้ไขตนเอง ยิ่งให้ยิ่งได้
อยู่กันด้วยความรัก