ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: สมุดภาพไตรภูมิพระร่วง เล่าเรื่องทั้ง ๓ อันเป็นที่อยู่ของสัตว์โลก

ผู้แต่ง: พนิตา อังจันทรเพ็ญ

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

เป็นหนังสือที่รวมภาพ พร้อมคำบรรยาย ที่เตือนสติชาวพุทธทุกคน ให้รู้จักทำแต่ความดี ไม่กระทำกรรมชั่ว และการตั้งตนในการดำเนิน ชีวิตให้อยู่ในทางสายกลาง