ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Authorware version7.0

ผู้แต่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์

สำนักพิมพ์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค