ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1

ผู้แต่ง: ชาญ ถนัดงาน,ดร.วริทธิ์ อึ้งภากรณ์,วริทธิ์ อึ้งภากรณ์

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: อุตสาหกรรม

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มทำการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลต่างๆ ซึ่งผู้อ่านจะต้องมีพื้นความรู้เบื้องต้นทางด้านกลศาสตร์ทั่งไป กลศาสตร์วัสดุ กลศาสตร์เครื่องจักร และคณิตศาสตร์ในระดับปีที่ 2 ของการศึกษาด้วนวิศวกรรมศาสตร์ เนื้อหาภายกล่าวเริ่มตั้งแต่ปรัชญาการออกแบในแง่มุมต่างๆ เพื่องให้ทราบถึงขั้นตอนการออกแบบ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ทำงานได้ตามความประสงค์ในราคาที่ประหยัดมากที่สุด หลักการคำนวณออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย การวางรากฐานทางทฤษฎีการคำนวณของชิ้นงานแต่ละชนิด นอกจากนั้นยังได้แสดงตัวอย่างการคำนวณและวิธีอย่างชัดเจน รวมทั้งให้คำตอบสำหรับแบบฝึกหัดบทสุดท้ายอีกด้วย