ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ (การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจเกี่ยวกับสินค้า)

ผู้แต่ง: ผศ. ดร. ณัฐวิภา วิริยา

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

การเขียนติดต่อสื่อสารเป็นสื่อที่สำคัญที่ใช้ติดต่อธุรกิจการค้าระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้า
การวางแผนการดำเนินงาน หรือการบริหารงานภายในองค์กร บริษัท ห้างร้าน และหน่วยงานต่าง ๆ
ดังนั้น ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อธุรกิจจึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจขององค์กรนั้นประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน
และได้กำไรอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการประกอบการนั้น
ในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมการฝึกการเขียน เรียนรู้ภาษา คำศัพท์ และสำนวน ที่ใช้ในการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อติดต่อธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าที่แทบทุกองค์กรจำเป็นต้องใช้เพื่อสื่อสารระหว่างกัน ได้แก่ การถามข้อมูลสินค้า การสั่งสินค้า การแจ้งปัญหา
การส่งสินค้า การร้องเรียน การขอคืนเงิน การขอเปลี่ยนสินค้า การขอโทษลูกค้า และการแสดงความยินดี