ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ปรัชญาเพื่อชีวิต ศิลปะแห่งความเป็นมนุษย์

ผู้แต่ง: พุทธธรรม

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

การดำเนินชีวิตของแต่ละคนล้วนแล้วแต่มีศิลปะและหลักปรัชญาแห่งความเป็นมนุษย์ที่แตกต่างกันออกไป โดยมีเป้าหมาย คือ ความสำเร็จในชีวิตที่มนุษย์ทุกคนต่างแสวงหา
หากแต่ความสำเร็จในนิยามของมนุษย์แต่ละคนย่อมมีความแตกต่างในเรื่องของรายละเอียดกันออกไปประการหนึ่ง บางคนอาจวัดความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานประการหนึ่ง
บางคนอาจวัดความสำเร็จจากรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นประการหนึ่ง บางคนอาจวัดความสำเร็จที่พบความสุขของชีวิตจากการได้ทำในสิ่งที่รักและชื่นชอบจากสิ่งเหล่านี้บางคนอาจประสบความสำเร็จได้ดั่งประสงค์ทุกประการ
หากแต่บางคนอาจได้แค่เสี้ยวเดียวหรือประการหนึ่งประการใดเท่านั้นแต่ทั้งนี้คนทุกคนก็ยังสามารถนำปรัชญาแห่งการใช้ชีวิตมาคิดวิเคราะห์
เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ชีวิตได้พบกับความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ได้ตลอด ตราบใดที่ความมุ่งมั่นยังมีอยู่ขอเป็นแรงใจให้กับทุกท่านสู้ชีวิตต่อไป