ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ชะลอวัย สวยใส ไม่แคร์อายุ

ผู้แต่ง: รพีพรรณ สุรศักดิ์วรกุล

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

แม้ว่าความชราหรือความเสื่อมโทรมจะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้้นกับเราทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงมิได้แต่นั่นมิ ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถชะลอให้เกิดช้าลงได้
มนุษย์เรียนรู้วิธี ชะลอกระบวนการเสื่อมสภาพของร่างกายมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ ทั้งที่รู้และไม่รู้ตัว และทั้งที่เป็นวิธี ง่ายๆ ไปจนถึงกระบวนการที่ซับซ้อน
ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่่ยวชาญหนังสือ "ชะลอวัย สวยใส ไม่แคร์อายุ" ได้ถูกเรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือในการรักษาสุขภาพกายใจ
และจิตวิญญาณด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ เหมาะสำหรับคนทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องของสุขภาพอนามัย การชะลอและรักษาความเสื่อมโทรมและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
โดยเนื้อหาภายในเล่มได้มีการกล่าวถึงวิธีฟื้้นฟูความเสื่อมโทรมโดยละเอียดครบถ้วน โดยเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเสื่อมสภาพ
วิธีป้องกันและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้น รวมไปจนถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมเมื่่อเกิดโรคภัย เป็นต้น