ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: สัญญารับขนคน (โดยสาร) กับภาระภาษี

ผู้แต่ง: รัฐวุฒิ จิตร์ชนะ

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: ธุรกิจ

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ในยุคที่ดูเหมือนโลกนี้จะมีขนาดเล็กลง ด้วยปัจจุบันบริการการเดินทางมีความสะดวกสบายและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ทั้งเรื่องของการขนส่งคนโดยสารในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งในการทำธุรกิจนั้น สัญญาจากการขนส่งผู้โดยสารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีประเภทต่าง ๆ อย่างไรบ้าง ทีมงานจึงได้รวบรวมข้อมูลสำคัญนี้จากคอลัมน์ Business Laws โดยรัฐวุฒิ จิตร์ชนะ มาเป็น สัญญารับขนคน (โดยสาร) กับภาระภาษี ในรูปแบบ Mini GuideBook เพื่อเป็นอีกช่องทางในการเติมความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการเกี่ยวกับภาษีเมื่อทำสัญญาเพิ่มมากขึ้น