ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: สัญญารับขนของกับภาระภาษี

ผู้แต่ง: รัฐวุฒิ จิตร์ชนะ

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: ธุรกิจ

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ภาระภาษีจากการทำสัญญาประเภทต่าง ๆ ในการทำธุรกิจนั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องต้องศึกษาและทำความเข้าใจให้ถูกต้อง ยิ่งปัจจุบันธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) เชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายเข้าด้วยกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้การขนส่งหรือธุรกิจขนส่งเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราทั้งหลายเกี่ยวข้องกับการขนส่งมากขึ้น ทีมงานจึงได้รวบรวมข้อมูลสำคัญนี้จากคอลัมน์ Business Laws โดยรัฐวุฒิ จิตร์ชนะ มาจัดทำเป็น สัญญารับขนของกับภาระภาษี ในรูปแบบ Mini GuideBook เพื่อเป็นอีกช่องทางในการเติมความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการเกี่ยวกับภาษีเมื่อทำสัญญามากขึ้น