ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: กฎหมายสำหรับนักธุรกิจอสังหาฯ

ผู้แต่ง: พ.ต.ท.วิศณุ แปงยาแก้ว

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: กฏหมาย

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ได้รวบรวมขึ้นสำหรับนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ เนื่องด้วยการทำธุรกิจหรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลากหลายฉบับ
และผู้ลงทุนจำเป็นต้องรู้ในเนื้อหาของกฎหมายนั้นๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การทำนิติกรรมสัญญาหรือธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ผู้ลงทุนควรศึกษาหมั่นเรียนรู้ให้เข้าใจเป็นอย่างดี
และสามารถนำไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ เช่น ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายที่ดิน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจจัดสรรที่ดิน
ผู้ประกอบธุรกิจการรับขายฝาก-จำนองที่ดิน ผู้ประกอบธุรกิจการให้เช่าทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายคอนโดมิเนียม รวมถึงเจ้าของที่ดินเอง เป็นต้น
ผมเป็นคนหนึ่งที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ด้วยเช่นกัน โดยเห็นปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ ที่นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์มือใหม่ยังไม่เข้าใจและไม่มีความรู้กฎหมายในเรื่องนั้นๆ
ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านทรัพย์สินอย่างมากมาย อีกทั้งยังเสียเวลาในการแก้ไขปัญหาที่ใช้เวลานาน เสียเวลาในการตกลงเจรจา เสียเวลาที่จะต้องปรึกษาผู้รู้กฎหมาย
หรือทนายความจนถึงขั้นขึ้นศาล ทำให้เสียโอกาสดีๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นไปด้วย ผมหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยคลายข้อสงสัยทางด้านกฎหมาย
ทำให้นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์มือใหม่มีความมั่นใจในการลงทุนและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ไปได้อย่างราบรื่น ตลอดจนได้ข้อคิด มุมมอง
ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้กฎหมายว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิด และสนุกกับการเรียนรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ครับ