ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ผู้ประกอบการวันหยุด weekend entrepreneur

ผู้แต่ง: ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ในยุค New Normal การมีรายได้ทางเดียวจากงานประจำเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง นั่นหมายความว่าคุณกำลังฝากอนาคตทั้งของตนเองและครอบครัวเอาไว้กับองค์กร
หรือบริษัทที่คุณกำลังร่วมงานหากวันหนึ่งบริษัทที่คุณร่วมงานมีปัญหาเกิดขึ้นเหมือนในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 จนทำให้โรงแรม
สถานประกอบการต่างๆ ในภาคธุรกิจท่องเที่ยวต้องปิดตัวกันอย่างมากมาย ทำให้หลายคนต้องว่างงานโดยไม่ทันตั้งตัว แล้วคุณจะทำอย่างไรคุณผู้อ่านครับ
ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตประเทศไทยจะต้องเผชิญกับอะไรบ้าง ปัญหาโรคระบาด ปัญหาเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้ทุกคนต้องอยู่ใน “ความเสี่ยง”
อยู่ตลอดเวลาโดยที่คุณไม่รู้ตัวแน่นอนครับ “กันเอาไว้ก่อนย่อมดีกว่ามาแก้ไขในภายหลัง” ฉะนั้้นคุณผู้อ่านควรที่จะเดินหน้าหารายได้เสริมเพื่อจะได้มีรายได้อย่างน้อยๆ อีกทางหนึ่ง
เพื่อสร้างความมั่นใจและความมั่นคงให้กับชีวิตหากคุณไม่รู้ว่าจะทำอะไรหรือทำอย่างไรผมแนะนำให้อ่าน “ผู้ประกอบการวันหยุด Weekend Entrereneur”
หนังสือเล่มนี้จะตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณอยากรู้ได้เป็นอย่างดีทั้งในเรื่องการค้นหางานที่เหมาะสม ตอบโจทย์ในทุกจุด การทำการตลาด การหาลูกค้า การบริหารเวลา
รวมไปถึงการควบคุมค่าใช้ จ่ายต่างๆ โดยไม่กระทบกระเทือนต่องานประจำที่ทำอยู่นั่นหมายความว่าใน 1 เดือน คุณจะสามารถทำงานมีรายได้สองทางหรือมากกว่านั้น
โดยไม่ส่งผลกระทบต่องานประจำที่เป็นอาชีพหลักของคุณ