ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ย้อนรอยวีรชนทหารไทยในสมรภูมิเลือด เวียดนาม

ผู้แต่ง: ยศเสธ

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

เมื่อหลายร้อยปีดินแดนแถบตอนใต้ของประเทศจีนเป็นที่อยู่ของชาวเวียดนาม เมื่อถูกจีนรุกรานก็ถอยร่นลงมาทางใต้บางห้วงได้ตกเป็นเมืองขึ้นของจีนจึงรับวัฒนธรรมของจีนไว้มาก
หลังจากที่จักรพรรดิบ๋าวดั่ยได้สละราชสมบัติ “โฮจิมินห์”ได้จัดตั้งรัฐบาลขึ้นบริหารประเทศในปีเดียวกัน และเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบสาธารณรัฐและเมื่อจีนคอมมิวนิสต์ได้ขับไล่จีน
คณะชาติไปยังเกาะไต้หวันแล้ว ก็ได้เข้ามาช่วยขบวนการเวียดมินห์ เพื่อขับไล่ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อเวียดมินห์ยึดเดียนเบียนฟูได้ ฝรั่งเศสกับเวียดนามก็ได้ทำสัญญาสงบศึกที่กรุงเจนีวา เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๗
เรียกว่า อนุสัญญาเจนีวาสาระสำคัญคือ ให้แบ่งเวียดนามออกเป็น ๒ ส่วน คือเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ ต่อมาเวียดนามเหนือมีนโยบายที่จะรวมเวียดนามเข้าด้วยกัน
ในขณะเวียดนามใต้ยังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของฝรั่งเศสหลังจากที่จักรพรรดิบ๋าวดั่ยสละราชสมบัติอีกครั้งในปีพ.ศ.๒๔๙๘ ต่อจากนั้นได้เกิดความวุ่นวายแย่งชิงอำนาจกันในปี พ.ศ.๒๕๐๖
ได้มีคณะทหารเข้ายึดอำนาจการปกครอง ได้ประกาศนโยบายที่จะกวาดล้างคอมมิวนิสต์โดยสหรัฐอเมริกาให้การรับรองต่อจากนั้นเวียดนามเหนือได้เปิดฉากทำสงครามกองโจรกับเวียดนามใต้
และยึดครองเวียดนามใต้เป็นผลสำเร็จในปี พ.ศ.๒๕๑๘ และเป็นการสิ้นสุดสมรภูมิเลือดเวียดนาม และในมหาสงครามครั้งนั้น มีทหารไทยเข้าร่วมสมรภูมิเลือดและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในความเก่งกล้าสามารถอีกด้วย