ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: คำลักษณนามภาษาญี่ปุ่น แนวคำศัพท์เตรียมสอบ JLPT

ผู้แต่ง: นพพิชญ์ ประหวั่น

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ภาษาญี่ปุ่นมีการใช้คำลักษณนามที่แสดงถึงลักษณะของสิ่งของต่างๆ เช่นเดียวกับภาษาไทย “คำลักษณนามภาษาญี่ปุ่นแนวคำศัพท์เตรียมสอบ JLPT ระดับ N5 - N4 - N3” เล่มนี้
จะช่วยให้ผู้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นสามารถถ่ายทอดภาษาไปยังผู้รับสารได้อย่างถูกต้องและเป็นมืออาชีพเนื้อหาประกอบด้วยภาคหนึ่ง คำลักษณนามที่ใช้ในชีวิตประจำวัน กำกับเสียงอ่านด้วยฟุริกานะ โรมาจิ
และคำอ่านไทยรวมถึงคำนามต่างๆ ที่ใช้กับคำลักษณนามนั้นๆ พร้อมตัวอย่างประโยคที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจในการใช้คำลักษณนามมากขึ้นและภาคสอง คำนามที่มีคำลักษณนามเฉพาะ
หรือที่มีคำลักษณนามมากกว่าหนึ่งคำ โดยเรียงลำดับตามคานะ (a-wa)ผู้เรียบเรียงหวังว่าผู้ศึกษาจะสามารถต่อยอดความรู้ภาษาญี่ปุ่นได้มากขึ้นสมตามเจตนา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2023-10-06 00:15