ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

หมวดหลัก: กฏหมาย

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฉบับจับประเด็น ดัชนีค้น
พร้อมฐานความผิดการตั้งและแก้ข้อกล่าวหา และสรุป พรบ. ฉบับนี้