ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: พจนานุกรม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

หมวดหลัก: กฏหมาย

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

พจนานุกรม มีการจัดพิมพ์อย่างแพร่หลาย ทั้งฉบับ/ขนาดต่าง ๆ แต่นั่นก็เป็นพจนานุกรมทั่วไป สำหรับพจนานุกรมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พัฒนาจาก ดัชนีค้น ป.วิแพ่ง ซึ่งมีประกอบท้ายเล่ม ป.วิแพ่ง ที่สูตรไพศาลจัดพิมพ์มาหลายครั้ง ทั้งนักกฎหมาย นักศึกษาและผู้ใช้กฎหมาย
ได้แนะนำให้จัดพิมพ์ส่งเสริมการใช้งาน ให้เข้าถึง ป.วิแพ่ง ได้อย่างรวดเร็ว รวบรัด และถูกต้อง  โดยที่ ป.วิแพ่ง เป็นประมวลกฎหมายที่สำคัญ
มีบูรณาการและพัฒนายกระดับ อุเทศ