ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: แรงกระแทกและการออกแบบแผงราวกันตกคอนกรีตอาคารจอดรถ

สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดหลัก: การศึกษา

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

เนื้อหาได้อธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับแรงกระแทก พฤติกรรมความเสียหายเมื่ออาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กรับแรงกระแทกที่มีความซับซ้อน ทั้งจากการสั่นสะเทือนเนื่องจากแรงกระตุ้นที่เกิดในเวลาระดับ มิลลิวินาที และความไร้เซิงเส้นจากความเสียหายเฉพาะจุด หรือ ความเสียหายโดยรวมของโครงสร้างคอนกรีต และการตั้งข้อสังเกตุถึงแรงที่คำนวณจากข้อแนะนำตาม มยผ.1321-61 ด้วยการสร้างตัวอย่าง และการอ้างอิงจากทฤษฎีแรงกระแทก