ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: เก็งศัพท์ก่อนสอบ HSK 2

ผู้แต่ง: สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

สำนักพิมพ์: ส.ส.ท.

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

รวมคำศัพท์คัดเฉพาะที่จำเป็นต้องรู้สำหรับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 2 จำนวน 300 คำ
เพิ่มเติมด้วยคำศัพท์ที่ควรรู้ในบริบทที่ใกล้เคียงกันอีก 100 คำ ทั้งหมดมาพร้อมเสียงอ่านพินอิน ชนิดของคำ ความหมาย และเกร็ดวิธีใช้เพิ่มเติม