ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ทางลัดฝึกจีนกลาง ตั้งแต่เริ่มต้น ฉบับสมบรูณ์

ผู้แต่ง: สุ่ยหลิน

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ฝึกพูดภาษาจีนเป็นไว ด้วยบทสนทนาในชีวิตประจำวัน พร้อมเรียนไวยากรณ์จีนพื้นฐานพร้อมตัวอย่างการใช้ เพื่ออ่าน เขียน
และแปลภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่อยากเรียนภาษาจีนด้วยตัวเอง