ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: LECTURE โลก อวกาศ และดาราศาสตร์ มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง: ศักดิ์ชัย เกิดพิทักษ์

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: คู่มือเตรียมสอบ

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือ LECTURE โลก อวกาศ และดาราศาสตร์ มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์ เป็นหนังสือที่สรุปและเรียบเรียงเนื้อหาสำคัญในวิชาโลก อวกาศ
และดาราศาสตร์ ม.4, ม.5 และ ม.6 ไว้อย่างครบถ้วนทุกเนื้อหาสำคัญที่จำเป็นต่อการเรียนและการสอบ ภายในเล่มได้สรุปอย่างกระชับ
เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน สามารถเข้าใจได้รวดเร็ว นำเสนอด้วย รูปภาพประกอบ Mind Map และตารางสรุป พร้อมแนวข้อสอบ
และเฉลยอย่างละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมพิชิตทุกสนามสอบ