ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: รวมรู้รอบมีคำตอบให้ชีวิตอยู่ดีมีสุข

ผู้แต่ง: สมชาติ กิจยรรยง

สำนักพิมพ์: สมชาติ กิยรรยง

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

รวมรู้รอบมีคำตอบให้ชีวิตอยู่ดีมีสุข
ครบเครื่องเรื่องที่ควรรู้ต้องรู้และจะได้รู้กันนะ
ทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติตัวต่อผู้อื่น
วิธีที่จะทาให้คนอื่นชื่นชอบและส่งเสริมคุณ
วิธีที่จะทาให้คนอื่นเห็นด้วยรับฟังคุณ
ต้องรู้ว่าความกังวลมาจากไหนและวิธีบอกลาสิ่งกังวล
วิธีที่จะทาให้คุณมีความสุขและมีจิตใจที่สงบสุข
วิธีการดูแลตัวเองให้เต็มเปี่ยมได้ด้วยพลังอยู่เสมอ