ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: สิทธิประโยชน์ทางภาษี ซื้อ-ขาย RMF

ผู้แต่ง: ชุมพร เสนไสย

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: กฏหมาย

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund หรือ RMF) เป็นทางเลือกการลงทุนสำหรับผู้มีรายได้ ที่มักจะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อหน่วยลงทุน
ซึ่งผู้ซื้อ ผู้ขาย ต้องศึกษาเงื่อนไขในการลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ครบถ้วน ลดความเสี่ยงการเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมพร้อมกรณีตัวอย่างในเล่ม เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการลงทุน RMF ของคุณอย่างแน่นอน