ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: สรุปกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 เล่ม 2

ผู้แต่ง: นายปณิธาน สุวรรณโรจน์

สำนักพิมพ์: นายปณิธาน สุวรรณโรจน์

หมวดหลัก: กฏหมาย

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

สรุปกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 เล่ม 2 (พยานหลักฐาน) โดยใช้ภาษาที่กระชับ, เข้าใจง่าย และราคาประหยัด มี infographic และ flowchart ประกอบการทำความเข้าใจ
เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง หลักทั่วไปเกี่ยวกับพยานหลักฐาน, การยื่นบัญชีระบุพยาน, การนำสืบพยานหลักฐาน, การซักถามพยาน, พยานเอกสาร, พยานผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น