ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: เครียดอย่างฉลาด 2

ผู้แต่ง: นายแพทย์วิโรจน์ ตระการวิจิตร

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ความเครียดเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในยุค NewNormal ซึ่งเป็นยุคที่ต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิต
เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมไปถึงภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง และอีกหลากหลายปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายในยุคนี้
ทำให้คนไทยจำนวนมากต้องอยู่ในสภาวะตึงเครียดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
"เครียดอย่างฉลาด 2" คือ หนังสือที่เขียนโดย นายแพทย์วิโรจน์ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ โรงพยาบาลนครธน
ที่จะพาคุณไปรู้จักกับความเครียด สาเหตุของความเครียด วิธีการรับมือในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้คุณผู้อ่านเครียดน้อยที่สุด
หรือสามารถปล่อยวางความเครียดเหล่านั้นออกจากสมอง เพราะคุณหมอไม่ต้องการเห็นคนไทยต้องล้มหมอนนอนเสื่อกับบรรดาโรคร้ายที่เกิดจากความเครียด
สุดท้ายเมื่อคุณผู้อ่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว ก็ขอให้นำหลักการต่างๆ ไปปรับใช้ตามความเหมาะสม เพื่อที่จะลดความเครียดหรือหยุดโรคภัยที่จะมาเยือน