ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ขั้นตอนศุลกากร “ของตกค้าง”

ผู้แต่ง: รติรัตน์ คงเอียด

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: กฏหมาย

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ของนำเข้าที่ขนถ่ายจากเรือหรือยานพาหนะจะถูกเก็บไว้ในอารักขาของศุลกากร และผู้นำเข้าต้องยื่นใบขนสินค้าและเสียอากรให้ครบถ้วน แต่หากทิ้งไว้เกินเวลาก็จะถือเป็น
“ของตกค้าง (Overtime Goods)” ซึ่งจะถูกดำเนินการพิธีการศุลกากรตามบทบัญญัติเรื่องของตกค้าง
ทำความเข้าใจในความหมายของ “ของตกค้าง” แนวทางปฏิบัติ การผ่อนผันให้ทางพิธีการศุลกากร การส่งข้อมูลการอนุญาตของตกค้างแต่ละประเภท
ที่เป็นของต้องกำกัด (Restricted Goods) เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรถูกต้อง และเสียอากรให้ครบถ้วน