ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: คู่มือเรียนระบบปฏิบัติการ Operating System

ผู้แต่ง: อ.ชญาดา สุขเสริม

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ทุกวันนี้คอมพิวเตอร์กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีบทบาทในชีวิตของเรามาก ทั้งด้านการศึกษา การทำงานและความบันเทิง หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงระบบปฏิบัติการ ซึ่งมีความสำคัญกับคอมพิวเตอร์มาก เพราะเป็นส่วนที่ควบคุมและจัดการให้คอมพิวเตอร์ของเราทำงานตามคำสั่งได้ โดยเริ่มต้อนเนื้อหาด้วยการปูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และกล่าวถึงระบบปฏิบัติในแนวกว้าง ก่อนจะเลาะลึกเนื้อหาของระบบปฏิบัติการในแต่ละส่วน
เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนวิชาระบบปฏิบัติการ และสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การทำงานพื้นฐานของระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์