ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: คู่มือเรียนโครงสร้างข้อมูลด้วย Java

ผู้แต่ง: ปิยทัสน์ ฉัตรวรวิทย์

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

คู่มือเรียนโครงสร้างข้อมูลเล่มนี้ ได้อธิบายโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ อย่างละเอียด ตั้งแต่ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล การดำเนินการต่างๆ และตัวอย่างการเขียนโค้ดทั้งภาษา Java และ C# เพื่อสร้างและใช้งานโครงสร้างข้อมูลเหล่านั้น โดยนำเสนอในรูปแบบที่กระชับ ไม่เป็นวิชาการมากเกินไป เน้นการใช้รูปภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังกล่าวถึงวิธีการต่างๆ ในการจัดเรียงและค้นหาข้อมูล พร้อมทั้งมีตัวอย่างการเขียนโปรแกรมที่นำเอาโครงสร้างข้อมูลมาประยุกต์ใช้งาน เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชาโครงสร้างข้อมูล รวมถึงนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-05-01 01:04
2018-11-28 01:05