ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: สุดยอดผู้บริหาร

ผู้แต่ง: ดร.ชัยเสฏฐ์ พหรมศรี

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

พบกับสุดยอดกลยุทธ์ที่สำคัญทุกแง่ทุกมุมด้านการจัดการ ที่พร้อมจะช่วยให้คุณก้าวขึ้นสู่การเป็น “สุดยอดผู้บริหาร” ที่อยู่เหนือ “ผู้บริหาร” ทั้งมวล ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย ประยุกต์ใช้ได้ทันที สำหรับผู้บริหารทุกท่าน ไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้