ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: บุคคลผู้สร้างตำนานให้โลกจารึก

ผู้แต่ง: ยิปซี

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

"ร่วมเปิดโลกทัศน์ผ่านอัตชีวประวัติของ เหล่าบุคคลอันทรงคุณค่าต่อโลก ผู้สร้าง ตำนานแห่งบทบาททางการเมือง การ ปกครอง และสังคม จนกลายเป็นที่กล่าว ขานและจดจาร นับเป็นประวัติศาสตร์ สำคัญจากยุคโบราณกาลสู่โลกปัจจุบัน ที่คุณควรรู้ "