ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ศัพท์จีนระดับต้น

ผู้แต่ง: ผศ.ดร.จุรี สุชนวนิช

สำนักพิมพ์: ภาษาและวัฒนธรรม

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

คู่มือท่องจำคำศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน หรือ HSK ระดับ 1-2 และการสอบ PAT 7.4 อย่างได้ผล เพิ่มความมั่นใจก่อนสอบมากยิ่งขึ้น