ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: พระพุทธรูปสำคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย

สำนักพิมพ์: วิริยะธุรกิจ

หมวดหลัก: ศิลปะ-สถาปัตยกรรม

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะพระพุทธรูปในดินแดนไทยทุกยุคทุกสมัย นับแต่สมัยทวารวดีมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งคตินิยมในแต่ละช่วงเวลาด้วย (รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสารคดี ประจำปี พ.ศ. 2555)