ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: เก่งภาษาจีนง่ายๆ อ่านออก พูดได้ฯ

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

"เรียนรู้และเข้าใจภาษาจีนได้ง่ายๆ
ด้วยคู่มือเล่มนี้เล่มเดียว
ครอบคลุมทั้งเรื่องราวตั้งแต่พื้นฐาน
ไม่ว่าจะเป็นอักษร สระ คำศัพท์ รูปประโยค/บทสนทนา ทุกคำศัพท์และประโยคมีภาษาไทยกำกับเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น
ศึกษาได้ด้วยตัวเองตั้งแต่เริ่มต้น ดังนี้
• พยัญชนะ/สระ/การเทียบเสียง
• บทสนทนาต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
• คำศัพท์น่ารู้
• การเขียนและการอ่าน
นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบความรู้เพื่อฝึกทักษะและให้เกิดความชำนาญอีกด้วย
"