ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: คมธรรมเพื่อคนทำงาน (บริหารงาน บริหารคน บริหารใจให้เป็นสุข)

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

"คนหนึ่งทำเพื่อทน
คนหนึ่งทำเพื่อทำ
คนหนึ่งทำเพื่อธรรม
หากนี่เปรียบเทียบเหมือนกรอบชีวิตการทำงาน
คุณคือคนประเภทใด?
"