ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: Flash CS6 Essential

ผู้แต่ง: สีตลา สัตสุวรรณ, อธิวัฒน์ พงษ์สุระ เขียน

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

เรียนรู้พื้นฐานการใช้งานโปรแกรมแบบเข้าใจง่าย ครบทุกฟังก์ชั่น ตั้งแต่วาดชิ้นงาน สร้างซิมโบล สร้างงานแอนิเมชัน และงานมัลติมีเดีย ที่เข้าใจง่าย นำไปใช้งานได้จริง ถูกนำไปใช้เป็นตำราสำหรับประกอบการเรียนการสอนในหลายๆ มหาวิทยาลัย