ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: AutoCAD2013 Complete Guide 2D&3D

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

auto CAD เป็นโปรแกรมที่ครอบคลุมทุกส่วนกระบวนการของงานเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นงานเขียนแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ในหนังสือเล่มนี้นอกจากจะสอนการใช้งานเครื่องมือต่างๆ แล้วยังได้สอดแทรกกระบวนการทำงานเขียนแบบที่เป็นระบบเอาไว้