ข้อมูลวีดีโอ

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๒๕๕๘

หมวด: ความรู้ทั่วไป

เนื้อหา