ข้อมูลวีดีโอ

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๒๕๕๘

หมวด:

เนื้อหา