ข้อมูลวีดีโอ

การปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics)

หมวด: การเกษตรกรรม

เนื้อหา